Mūsdienīgu policistu raksturojums

Policija ir savā veidā atbildīga pret sabiedrību. Šim noteikumam ir rietumu demokrātijas valstīs ir sava vēsture. Latvijā gan ir nedaudz savādāk, jo iedzīvotāji tikai nesen aizvien vairāk sāk izmantot iespēju no policijas pieprasīta atbildību ar to, ka tie ir pārkāpuši savas tiesības, piemēram, veikuši neatļautu vardarbību. Tāpat cilvēki var sūdzēties, ja kāds nepilda savus dienesta pienākumus, neievēro ētikas normas vai citas lietas, kas ir noteiktas ar likumu.

Tomēr jāmin arī fakts, ka aizvien lielāka sabiedrības daļa par policiju domā aizvien pozitīvāk. Protams, jāmin arī pašsaprotams fakts, ka tas ir ļoti atkarīgs no katra individuālas pieredzes, kas pati par sevi var būt gan pozitīva, gan negatīva. Cilvēkiem veidojas uzskats un vērtējums par policiju neatkarīgi vai viņš vai viņa ir saskāries ar policiju vai nē.

Mūsdienu policistiem vienmēr ir jācenšas radīt policista tēls, kas ir pozitīvs un uzticams. Sabiedrība noteikti vēlēsies redzēt, ka policija attīstās un seko līdzi dzīves demokratizācijai un attīstībai, lai spētu veiksmīgi veikt savas funkcijas. Policistam ir jāpalīdz cilvēkiem dažādās dzīves situācijās ar vārdiem un arī bez spēka pielietošanas. Spēks var tikt pielietots tad, kad tas ir nepieciešams. Policistam ir jābūt gatavam sniegt nepieciešamo palīdzību ar dažādiem sabiedrības slāņiem un kategorijām. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir nepieciešama specifiska sagatavotība, ko ir nepieciešams iegūt jau apmācības sākumā. Policista darbam vienmēr ir nepieciešams pielieto mūsdienīgas un profesionālas darbības formas (apskatīt), lai efektīvāk izmantotu modernās informācijas ieguves un apstrādes metodes cīņai ar noziedzību.

Policista atbilstību darba prasībām nav iespējams pārbaudīt pēc vidējās izglītības dokumentiem vai eksāmenu rezultātiem. Ir nepieciešams veikt atbilstošu policistu sagatavošanu bez to atlasīšanas. Kad konkrētais cilvēks uzsāk pildīt savus dienesta pienākumus, viņam ir jāpiemīt profesijas standartā noteiktajām zināšanām un prasmēm. Par to vienmēr ir iespējams viegli atrast nepieciešamo informāciju. Šis profesijas standarts arī nosaka ikdienas prasības un uzdevumus.

Mūsdienīgi policisti noteikti spēj pielāgoties jaunajām tehnoloģijām, situācijām un situācijām tā, lai spētu nodrošināt visas funkcijas, ko nosaka valsts noteikumi. Tas noteikti nav viegls darbs un vienlaikus no valsts tam netiek nodrošināts pietiekams atbalsts kaut vai finansiālā jomā. Līdz ar to ir vērojams tas, ka tiek pazemināts policijas darbinieku līmenis un daudzi tiek uzņemti arī bez augstākās profesionālās izglītības. Daudz kas ir atkarīgs no sagatavošanās kursiem u.c., lai katrs spētu veiksmīgi iejusties kolektīvā un veikt savus uzdevumus atbildīgajā reģionā. Mūsdienās Latvijas sabiedrībā bieži vien ir iespējams novērot negatīvu nokrāsu policistu profesijai. Par piemēriem var minēt kaut vai augošo neatklāto noziegumu skaitu, kukuļu ņemšanu u.c. Bet nevar arī nepieminēt dažādus pozitīvus mirkļus, kad policisti ir spējuši ātri aizturēt mazākus vai lielākus likumu pārkāpējus, piemēram, Vecrīgā izmantojot novērošanas kameras, tiešā pakaļdzīšanās gadījumā u.c. Aizvien vairāk policisti izmanto modernās tehnoloģijas, lai cīnītos arī pret moderniem pārkāpumiem un citiem izaicinājumiem no sabiedrības iedzīvotāju puses. Nevarētu teikt, ka policistiem ir noteiktas darba stundas, jo darbs pie šīs profesijas tā īsti nekad nebeidzas, jo vienmēr ir iespējams sevi attīstīt.

Raksts tapis kopā ar www.credx.com.ua.